Presentations

Wojciszke, B. (May 1983). Mechanisms of the self-structure influence on social behaviour. The conference of the European Association of Experimental Social Psychology, Varna, Bulgaria.

Pacewicz, P., & Wojciszke B. (August 1983). A cognitive framework for the study of mechanisms of personality change and development. The conference of the International Society for the Study of Behavioral Development, Munich, Germany.

Wojciszke, B. (June 1984). Influence of the ideal-self on value-behavior consistency. The conference of the European Association of the Experimental Social Psychology, Tilburg, The Netherlands.

Wojciszke, B. (June 1984). The self and behaviour. The Second European Conference of Personality, Bielefeld, Germany.

Wojciszke, B. (April 1986). The ideal-self and value-behavior consistency. The conference „Self and social involvement”, Princeton, USA.

Wojciszke, B. (May 1986). The ideal-self and mechanisms of value-behaviour consistency. The conference „Values, norms, expectations and their violation”, Graz, Austria.

Wojciszke, B. (September 1986). A cognitive mechanism of consistency between personal values and behavior. The Third European Conference on Personality, Gdansk, Poland.

Wojciszke, B. (May 1988). Affect and the prototypical structure of personality traits. The Fourth European Conference on Personality, Stockholm, Sweden.

Wojciszke, B. (October 1988). Cognitive social psychology in contemporary Poland (invited talk). 36 Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Psychologie, , Berlin, Germany.

Wojciszke, B. (May 1989). Information-gathering strategies in testing hypotheses about people: How both confirmation and diagnosticity play their roles. The convention of the Midwestern Psychological Association, Chicago, USA.

Wojciszke, B., Brycz, H., Maroszek, A., & Pienkowski, R. (June 1989). Internal structure of personality traits and impression formation. The conference „Evaluation and affect in social information processing”, Sopot, Poland.

Wojciszke, B., & Pieszko, J. (June 1989). Confirmation and diagnosticity: Information-gathering strategies in testing hypotheses about personality traits. The conference „Social information processing”, Warsaw, Poland.

Wojciszke, B. (May 1990). Differential processing of information pertaining to ability and morality traits. Convention of the Midwestern Psychological Association, Chicago, USA.

Wojciszke, B. (July 1992). Moral and competence-related traits: Differences in structure and use. XXV International Congress of Psychology, Brussels, Belgium.

Wojciszke, B. (September 1994). Construing actions in terms of morality and competence. International conference Personal control, cognitive construing of action and psychological adaptation. Kazimierz nad Wisla, Poland.

Wojciszke, B. (August 1997). Consequences of being an influential minority. The practice of social influence in established and emerging democracies. US-Polish Conference, Krakow, Poland.

Wojciszke, B., Baryla, W. (March 1999). Ambiwalencje w postawach Polakow wobec postaci politycznych. „Człowiek wobec innych ludzi i sytuacji” – konferencja zorganizowana przez Szkole Wyzsza Psychologii Spolecznej i Instytut Psychologii PAN, Madralin, Poland.

Wojciszke, B. (September 2000). Ksztalcenie psychologow na poziomie studiow doktorskich. IV Konferencja „Standardy kształcenia psychologow w Polsce,” Jadwisin, Poland.

Wojciszke, B. (September 2000). Psychologia godnoÅ›ci. Zarys koncepcji teoretycznej. Konferencja „Od mysli i uczuc do decyzji i dzialan”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poland.

Wojciszke, B. Baryla, W. (October 2000). Polacy jako uczestnicy kultury narzekania. Konferencja Rady Jezyka Polskiego, Kielce, Poland.

Wojciszke, B. (October 2000). Psychologiczne modele formułowania ocen, Ogólnopolska Konferencja nt. Ewaluacja w procesie kształcenia w szkole wyższej: aspekty psychologiczne. Kiekrz, Poland.

Wojciszke, B., Baryla, W. (June 2001). Jak odstrzelić sobie nogę: psychologiczne konsekwencje kultury narzekania. Konferencja Komitetu Nauk Psychologicznych, Kiekrz, Poland.

Wojciszke, B. (September 2001). Individual differences in self-regulation of mood. Międzynarodowa konferencja Advances in Individual Differences Research. Warszawa.

Wojciszke, B. (September 2001). Kultura i psychologia: dobrostan Polakow na przelomie wieków [Culture and Psychology: Well-being of Poles at the end of the century]. (invited lecture) Konferencja Psychologii Rozwojowej. Gdansk, Poland.

Wojciszke, B., Nawrocka, J. (September 2002). Gender, power, and prejudice as a device of self-esteem regulation. Conference of European Association of Experimental Social Psychology, Puerto de la Cruz, Spain.

Wojciszke, B., Baryla, W., Szymkow, A. (September 2002). Shared belief in the negative social world: Polish culture of complaining, EASP conference „Processes of shared reality construction and their consequences for individual and group phenomena”, Kazimierz Dolny, Poland.

Wojciszke, B. (September 2003). The negativity trap: Polish culture of complaining. Conference Social Change in Poland. What Have we Learned So Far? University of Michigan, Ann Arbor, USA.

Wojciszke, B. (June 2004). Odmiennosc wyznacznikow samoocen i ocen interpersonalnych, Konferencja Komitetu Nauk Psychologicznych, Ksiaz, Poland.

Wojciszke, B. (October 2004). Rola interesow aktora i obserwatora w percepcji społecznej [Actor and Obsevrer’s Interests in social Cognition] Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Sekocin k. Warszawy, Poland.

Wojciszke, B. (October 2004). Kultura narzekania: Polacy w pulapce negatywizmu [The caulture of Complaining- Poles in a Negativity Trap] (invited lecture) V Ogolnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii Spolecznej. Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (December 2004). Przekonanie o zyciu jako grze o sumie zerowej [Bielief in Life as a Zero-sum Game]. V Kolokwia Chodakowskie, Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (Luly 2005). Agents, Recipients and Agency vs. Communion in Social Perception. General Meeting of European Association of Experimental Social Psychology, Wuerzburg, Germany.

Wojciszke, B. (September 2005). Poglady, ktore szkodza: Polakow wizja swiata spolecznego. [Harmful Beliefs: A Polish vision of Social World]. (invited lecture) XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krakow, Poland.

Wojciszke, B. (December 2005). Twoj sukces mojÄ… porazka? Wiara w zycie jako gre o sumie zerowej [My Success is Your Failure: Belief in Life as a Zero-sum Game]. (invited lecture) Konferencja Przeszłosc – Terazniejszosc – Przyszłosc z Okazji 30-lecia Instytutu Psychologii UG, Gdansk, Poland.

Wojciszke, B. (December 2005). Wyznaczniki postaw wobec siebie i innych (Antecedents of Attitudes Towards The Self and Others). Konferencja Przeszlosc- Teraźniejszosc-Przyszłosc z Okazji 30-lecia Instytutu Psychologii UG, Gdansk, Poland.

Wojciszke, B. (April 2006). Wiara w zycie jako gre o sumie zerowej [Belief in Life as a Zero-sum Game]. (invited lecture) Konferencja Europejskiego Forum Studentow AEGEE Dni Negocjacji III, Poznan, 25-27 kwietnia 2006.

Wojciszke, B. (April 2006). Kariera w oczach Polaków: zjawisko delegitymizacji sukcesu [Polish Views on Cereer – Delegitmization of Success] (invited lecture). Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami, Konferencja Konwent HR Dobor i Zarzadzanie Kariera, Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (June 2006). Zycie jako gra o sumie zerowej [Belief in Life as a Zero-sum Game]. XV Kolokwia Psychologiczne Psychologia wobec dylematow wspolczesnosci, Cieszyn, Poland.

Wojciszke, B., Baryla, W., Szymkow-Sudziarska, A., Kowalczyk, K. (June 2006]. Nieuchronnosc nieswiadomosci: afektywne konsekwencje własnych wypowiedzi [On the Inescapability of the Unconscious: Affective Consequences of Own Statements] XII Konferencja Klubu Psychologii Autonomicznej Homo sapiens czy Homo automaticus? Jadwisin, Poland.

Wojciszke, B. (July 2006). Competence, morality, and self-esteem. EAESP Small Group Meeting on 'Social Psychological Perspectives on Integrity and Self-Integrity', University of Sussex, UK.

Wojciszke, B. (September 2006). The Actor vs. Observer Perspective and Agentic vs. Communal Content in Social Cognition, 8th European Social Cognition Network: Transfer of Knowledge Conference, Pultusk, Poland.

Wojciszke, B. (March 2007). Actor vs. observer perspective and agentic vs. communal content in social perception. 3rd European Spring Conference on Social Psychology, St. Moritz (Champfer), Switzerland.

Wojciszke, B., Abele, A. E. (June 2007). Agentic and communal content in perception of self and others. EAESP Conference „Fundamental Dimensions of Social Judgment”, Namur, Belgium.

Wojciszke, B. (April 2008). Antecedents of Schadenfreude and Envy. Konferencja „Blizej emocji III”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland.

Wojciszke, B. (June 2008). Power and Self-esteem Regulation. General Meeting of European Association of Experimental Social Psychology, Opatija, Croatia.

Wojciszke, B., Cisłak, A. (June 2008). The illusion of self-interest as morality. General Meeting of European Association of Experimental Social Psychology, Opatija, Croatia.

Wojciszke, B. (July 2008). Agency and communion as fundamental dimensions of social cognition (invited address). XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany.

Wojciszke, B. i Struzynska-Kujalowicz, A. (September 2008). Władza a regulacja samooceny (Power and Self-esteem Regulation). V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Bialystok, Poland.

Wojciszke, B. (September 2008). Agency and communion as basic dimensions of social cognition (keynote lecture). 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw, Poland.

Wojciszke, B. (March 2009). Legitimacy and justice of the social order: The perspectives of West and East of Europe. Conference What „European-ness means today?”, Florence, Italy.

Wojciszke, B. (June 2009). Schadenfreude and envy as restoration of cognitive balance. EASP small group meeting, Kloster Bronnbach, Germany.

Wojciszke, B. (August 2009). Self-esteem is dominated by agency over communion. European Social Cognition Network 2: Transfer of Knowledge Conference, Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (March 2010). Jak ludzie wartosciuja zdarzenia? [How do people value events?] Konferencja Konsument 2010. Konsument nowych czasow. Konferencja Polskiego Towarzystwa Badania Rynku i Opinii (invited lecture). Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (June 2010). Agency and communion in social cognition (invited lecture). International Conference Motivation, Self-regulation and Gender, University of Gdansk, Poand.

Wojciszke, B. (September 2010). Agency, communion and self-esteem. 47. Kongress der Deutschen Gesellschaft fuer Psychologie. Bremen, Germany.

Wojciszke, B. (October 2010). Agentic and communal information and self-esteem. European Social Cognition Network (ESCON) Expert meeting Nuremberg, Germany.

Wojciszke, B. (November 2010). Manipulacyjny potencjal wieloznacznosci, czyli jak obracac kota ogonem za pomocÄ… jezyka (Ambiguity of Social Information as a Potential for Social Manipulatation, plenary lecture). Konferencja Przestrzenie manipulacji spolecznych. Wroclaw, Poland.

Wojciszke, B. (November 2010). Delegitimization of material wealth. Conference From Totalitarianism towards Democracy in Central-Eastern Europe, Warsaw, Poland.

Wojciszke, B. (April 2011). Psychologia milosci (Psychology of love) (Invited talk). Zaburzenia seksualne problemem interdyscyplinarnym w medycynie. Sympozjum, Warszawa, Poland.

Wojciszke, B. (May 2011). Basic Dimensions of Social Cognition and Self-esteem (Keynote talk). Krakow Seminar on Social Cognition and Intergroup Relations. Krakow, Poland.

Wojciszke, B. (September 2011). Delegitymizacja Å›wiata społecznego (Delegitimization of the social world, plenary lecture). VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Poznan, Poland.

Wojciszke, B. (June 2012). Sprawczosc i samoocena [Agency and self-esteem]. XXI Kolokwia Psychologiczne, Komitet Psychologii PAN, Ustron, Poland.

Wojciszke, B. (July 2012). Agency and self-esteem (invited symposium). 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste, Italy.

Bialobrzeska, O., Bocian, K. & Wojciszke, B. (September 2012). Self-interest bias in judgments of fairness and morality. European Social Cognition Network (ESCON) meeting, Estorili, Portugal.

Bocian, K., Wojciszke, B. (September 2012). Moralnosc Kalego: dlaczego wlasciwe i dobre jest to, co sluzy naszym interesom? [ Why thigns serving our interests are morally good] IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Sopot, Poland.

Parzuchowski, M., Bocian, K, & Wojciszke, B. (January 2012). When Applet is less effective than Application: diminutives in describing objects influence perceptual and affective judgments. 13th Annual Meeting of Society for Personality and Social Psychology, San Diego, USA.

Formanowicz, M., Wojciszke, B., Sczesny, S. The macro level effects of gender-(un)fair language in Polish. Language, cognition and gender. Conference of the Initial Training Network on Language, Cognition and Gender, Bern (Switzerland), June 13-17 2013.

Wojciszke, B. (June, 2013). Wojny kulturowe jako przedmiot psychologii moralnosci [Culutural wars as a topic for psychology of morality] (invited talk). XXII Kolokwia Psychologiczne, Komitet Psychologii PAN, Kazimierz Dolny, Poland.

Parzuchowski, M., Schneider, I., Koole, S., Wojciszke, B. (August, 2013). Wishful Weighing: Important Data is Judged as Heavier. 15th European Social Cognition Network Transfer of Knowledge Conference (ESCON2), Vilnius, Lithuania.

Wojciszke, B., Bocian, K. (September, 2013). Dowody na istnienie etyki kolektywistycznej [Evidence for the collectivistic ethics]. X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Krakow, Poland.

Bialobrzeska, O., & Wojciszke, B. (September, 2013). Model Sprawcy-Biorcy a samoocena [Agents, recipients and self-esteem] . X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Krakow, Poland.

Bocian, K., & Wojciszke, B. (September, 2013). Czuje do ciebie niechec: brak lubienia hamuje wplyw wlasnego interesu na moralne oceny cudzych zachowan [I don’t like you: Disliking decreases self-interest bias in moral judgments of others' behavior]. X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spolecznej, Krakow, Poland.

Wojciszke, B. (December, 2013). Slowa respondentow – wierzyc, czy interpretowac [The words of our respondents – to believe or to interpret], (keynote speaker). Psychologia a socjologia: Odmiennosci, spory, wzajemne inspiracje. Konferencja Instytutu Studiow Spolecznych, Warsaw University, Warsaw, Poland.

Parzuchowski, M., Baryła, W., Wojciszke, B. (March, 2014). Why touched things are less negative? 7th Research Methods Winter School, Zakopane.

Bialobrzeska, O., Wojciszke, B. (May, 2014). Being an agent leads to higher self-esteem than being a recipient. 26th Annual Convention of Association for Psychological Science, San Francisco, USA.

Wojciszke, B., & Szymkow, A. (July 2014). Agent-Recipient Theory of Social Interaction. Cologne Social Cognition Meeting, Cologne, Germany.

Schneider, I., Parzuchowski, M., Wojciszke, B., Koole, S. L. (July, 2014). Weighty data : Importance information influences estimated weight of digital storage devices. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Wojciszke, B., & Bocian, K. (July, 2014). Self-interest Bias in Moral Judgment of Other’s Behavior. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Bocian, K., & Wojciszke, B. (July, 2014). We are tribal creatures: Evidence for the Existence of in-Group Morality. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Parzuchowski, M., Baryła, W., & Wojciszke, B. (July, 2014). I Touched it thus I Like it: Object Valence is Altered through Haptic Experience. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Frankowska, N., Parzuchowski, M., & Wojciszke, B. (July, 2014). Don’t Talk behind My Back: Audible feedback Localized behind Participants Is Perceived as Threatening. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Wojciszke, B. (September, 2014). Wspolczesna psychologia moralnosci [Contemporary Psychology of Morality]. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, Poland.